Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aanjigwaashkwani vai

s/he jumps again, hopsniyaanjigwaashkwan 1s ind; indaanjigwaashkwan 1s ind; aanjigwaashkwani 1s ind; aanjigwaashkwanid 3s conj; Stem: /aanjigwaashkwani-/

aanjigwaashkwani /aanjigwaashkwani-/: /aand-/
change
; /-gwaashkwani/
s/he jumps, leaps
Reduplicated Form: aayaanjigwaashkwani