Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aakwaakadozo vai

s/he is cooked hardaakwaakadozo 3s ind; aakwaakadozod 3s conj; Stem: /aakwaakadozo-/

Aanawenjigaazowan obakwezhiganikaanan; onzaam aakwaakadozowan, gaye bibagiziwan

Her bannock is disliked because it is too crusty and too thin.
nj
Listen

aakwaakadozo /aakwaakadozo-/: /aakw-/
intense
; /-aakadozo/
s/he dries up, shrinks