Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aabaabika'amaw vta

unlock (it) for h/indaabaabika'amawaa 1s - 3s ind; nindaabaabika'amawaa 1s - 3s ind; nidaabaabika'amawaa 1s - 3s ind; odaabaabika'amawaan 3s - 3' ind; aabaabika'amawaad 3s - 3' conj; ayaabaabika'amawaad 3s - 3' ch-conj; aabaabika'amaw 2s - 3 imp; Stem: /aabaabika'amaw-/

Aabaabika'amawishin nindishkwaandem. Gaawiin aapiji ninzaabaabisii.

Unlock my door for me. I can't see that well.
nj
Listen

aabaabika'amaw /aabaabika'amaw-/: /aabaabika'-/ stem of aabaabika'an vti ; /-amaw/
do it for h/